Kamis, 23 Agustus 2012

15 Sifat Manusia yang Terdapat Dalam Al-Quran

15 Sifat Manusia yang Terdapat Dalam Al-Quran | 15 Sifat Manusia yang Terdapat Dalam Al-Quran . Mari kita telusuri, apa kata Al-Quran tentang makhluk yang bernama manusia ini.

1. Manusia itu LEMAH
�Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah� (Q.S. Annisa; 28)

2. Manusia itu GAMPANG TERPERDAYA
�Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah� (Q.S Al-Infithar : 6)

3. Manusia itu LALAI
�Bermegah-megahan telah melalaikan kamu� (Q.S At-takaatsur 1)

4. Manusia itu PENAKUT / GAMPANG KHAWATIR
�Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.� (Q.S Al-Baqarah 155)

5. Manusia itu BERSEDIH HATI
�Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin , siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah , hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati� (Q.S Al Baqarah: 62)

6. Manusia itu TERGESA-GESA
Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. (Al-Isra� 11)

7. Manusia itu SUKA MEMBANTAH
�Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.� (Q.S. an-Nahl 4)

8. Manusia itu SUKA BERLEBIH-LEBIHAN
�Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.� (Q.S Yunus : 12)
�Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas� (Q.S al-Alaq : 6)

9. Manusia itu PELUPA
�Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah: �Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka.� (Q.S Az-Zumar : 8 )

10. Manusia itu SUKA BERKELUH-KESAH
�Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah� (Q.S Al Ma�arij : 20)
�Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan.� (Q.S Al-Fushshilat : 20)
�Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa� (al-Isra� 83)

11. Manusia itu KIKIR
�Katakanlah: �Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.� Dan adalah manusia itu sangat kikir.� (Q.S. Al-Isra� : 100)

12. Manusia itu SUKA MENGKUFURI NIKMAT
Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah). (Q.S. Az-Zukhruf : 15)
sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, (Q.S. al-�Aadiyaat : 6)

13. Manusia itu DZALIM dan BODOH
�Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat[1233] kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, � (Q.S al-Ahzab : 72)

14. Manusia itu SUKA MENURUTI PRASANGKANYA
�Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.� (Q.S Yunus 36)

15. Manusia itu SUKA BERANGAN-ANGAN
�Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: �Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?� Mereka menjawab: �Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah;dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu.� (Q.S al Hadid 72)

Sekian tentang 15 Sifat Manusia yang Terdapat Dalam Al-Quran, semoga bermanfaat.

Referensi by http://www.klikunic.com/2012/07/15
-sifat-manusia-dalam-al-quran.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar