Kamis, 26 Juli 2012

Penjelasan Singkat Tentang Ziarah Kubur

Penjelasan Lengkap Tentang Ziarah Kubur - Tata cara nyekar dan ziarah ke kubur - tata cara menabur bunga diatas kubur.

Penjelasan Singkat Tentang Ziarah Kubur

Ziarah menurut arti bahasanya adalah menengok. Ziarah kubur artinya menegok kubur. Ziarah ke makam wali artinya menengok wali.

Menurut syariat agama islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan sekedar menengok makam wali, bukan pula untuk sekedar tahu dan mngerti dimana atau untuk mengetahui keadaankubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur atau ke makam dengan maksud untuk berziarah adalah mendoakan kepada yang di kubur atau yang dimakamkan dan mengirim pahala untuknya atas bacaan-bacaan dari ayat-ayat al-qur'an dan kalimah-kalimah thayyibah, sepeti bacaan tahlil, tahmid, tsbih, shalawat dan lain-lain. Apalagi kalau yang diziarahi itu makamnua seorang wali atau ulama atau pemimpin yang telah berjasa kepada masyarakat, maka sebagai orang yang tahu berhutang budi, sepantasnya ia mendoakan dan menghadiyahkan pahala dari bacaan-bacaan yang dilakukan

Tata Cara Ziarah Ke Kubur
Dalam berziarah ke kubur atau makam perlu dipaerhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Hendaknya berwudlu terlebih dahulu sebekum berziarah.
  2. Memberikan salam ketika tiba di gerbang makam "assalamualaikum ahladdiyaari minal mu'miniina wa inna insyaAllahubikum laahiquun nas-alullaaha daara qaumin mu'minin. fainnaa insya allahu bikum laaquun".
  3. Sesampainya di sepan makam yang dituju hendaknya mengucapkan salam khusus seraya menghadap kearah muka mayyit (ke arah timur) . "assalamu'alaikum ya ... (nama yang dijiarahi)".
  4. Bacalah ayat-ayat/surat-surat dari al-qur'an.
  5. Setelah itu, beralih manghadap qiblat (kearah barat) dengan membaca doa-doa.
  6. Khidmat serta khusyu' saat berziarah.
  7. Hendaknya dalam hati ada ingatan bahwa dirinya akan seperti yang diziarahi..
  8. Jangan menduduki batu nisan kubur dan melintasi diatasnya, karena hal itu termasuk perbuatan Idza' (menyakitkan) terhadap mayyit.
Sekian Penjelasan Singkat Tentang Ziarah Kubur, semoga bermanfaat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar